قابل توجه داوطلبان محترم شركت كننده در مصاحبه هاي استخدامي سال 1392

با عنايت به موافقت حاصله، بدينوسيله نتايج نهايي و قطعي آزمون استخدامي سال 1392 شركت ملي نفت براساس كل ظرفيت مورد نياز و مجوز صادره اوليه اعلام مي گردد.

 
قبل از ورود به صفحه اعلام نتايج توجه شما را به نكات زير جلب مي نمايد
  • اين آگهي، آخرين اطلاع رساني در خصوص آزمون مذكور و اعلام نتايج قطعي و نهايي آن مي باشد.

  •  ضمن عرض تبريك به افراد پذيرفته شده به اطلاع مي رساند شركتهاي مربوطه كه داوطلبان در آن مصاحبه گرديده اند طي برنامه زمانبندي مشخص با پذيرفته شدگان نهايي، تماس گرفته و هماهنگي لازم جهت انجام تشريفات استخدامي را با ايشان به عمل خواهند آورد.

  •  همانگونه كه در دفترچه راهنماي آزمون استخدامي نيز اعلام شده مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط استخدام بر عهده داوطلب بوده و چنانچه در هريك از مراحل حتي پس از شروع بكار، مشخص گردد داوطلبي اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده و يا عليرغم اعلام اطلاعات واقعي، واجد شرايط بكارگيري در صنعت نفت نبوده است؛ موضوع استخدام وي منتفي و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مذكور لغو و بلا اثر مي گردد. ضمن آنكه حق پيگرد قانوني فرد متخلف براي اين شركت محفوظ خواهد بود.

  • شروع بكار پذيرفته شدگان نهايي پس از اطلاع رساني از سوي شركت متقاضي نيرو و نيز منوط به وصول تائيديه هاي مربوط به كليه تشريفات استخدامي از جمله موافقت هسته گزينش، تاييديه طب صنعتي، گواهي عدم سوء پيشينه، تاييد صحت و اصالت مدرك تحصيلي، تاييد وضعيت نظام وظيفه (درخصوص آقايان) و ... مي باشد.

  • لطفا جهت اطلاع از نتایج نهایی از منوی سمت راست اقدام نمایید.

 

 
صفحه اصلی
مشاهده نتایج نهایی